1. ТЕРМІНИ

Акцепт – повне прийняття та виконання умов Договору, що реалізується засобами, які вказані в Договорі.

Продавець – бренд «Сумна Вівця» (від імені та в інтересах якого діє ФОП Поливода Іван Володимирович, ідентифікаційний код – 3488707451), Товар якого розміщено на Сайті.

Покупець – особа, яка замовляє чи купує Товар Продавця, та прийняла умови Публічного договору.

Товар — перелік найменувань асортименту, що відображені в Інтернет-крамниці.

Інтернет-крамниця, Сайт — веб-сайт бренду «Сумна Вівця» в мережі Інтернет за адресою — https://sumnavivtsa.com/, що призначений для ознайомлення із асортиментом Товару, здійснення Покупцями замовлень, та продажу Товарів на підставі Публічного договору.

Оферта — пропозиція укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до cтаттей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених Продавцем та викладених в Публічному договорі.

Замовлення — здійснення Покупцем дій, спрямованих на придбання Товару Продавця, шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, підтвердження такого замовлення та прийняття умов цієї Оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця замовлений та наявний Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах, визначених в даній Оферті.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення особисто, або із залученням третіх осіб.

2.3. Цей Публічний договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що розміщені на сайті Інтернет-крамниці https://sumnavivtsa.com. Цей Договір має характер публічної оферти, та згідно із чинним законодавством має юридичну силу.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець, після ознайомлення із характеристиками Товару, ціною, строками та порядком доставки Товару, для здійснення Замовлення заповнює форму, що розміщена на сайті Інтернет-крамниці та зазначає інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця і доставки йому Товару.

3.2. Оформлення Замовлення на Сайті вважається беззастережним та безумовним прийняттям (акцептом) Покупцем цієї Оферти.

3.3. Після здійснення Замовлення на Сайті, Продавець може зателефонувати Покупцю для уточнення необхідної інформації та підтвердження Замовлення.

3.4. Продавець має право відмовити Покупцю у підтвердженні Замовлення, якщо Товар відсутній або у випадку наявності підстав, що унеможливлюють його доставку, в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або некоректними, і т.п.

3.5. Продавець має право скасувати замовлення Товару в односторонньому порядку, якщо відсутня можливість підтвердження Замовлення Покупцем у зв’язку із невірним зазначенням ним адреси доставки, засобів зв’язку чи іншої інформації.

3.6. Замовлення вважається прийнятим до виконання Продавцем після його підтвердження в телефонному чи іншому, визначеному Продавцем порядку на прохання Покупця (позначка «Зателефонувати»)

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Ціна Товару, вказана в Інтернет-крамниці є дійсною в момент здійснення Замовлення. Ціна Товару не включає ціну доставки.

4.2. Вартість Товару сплачується в національній валюті України — гривні.

4.3. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи, які зазначені на Сайті у розділі «Умови та правила» або при отриманні Товару в обраному відділенні служби доставки.

4.4. Фінансові зобов’язання Покупця за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Доставка здійснюється шляхом надсилання Товару за допомогою обраного відділення служби доставки (службу доставки Покупець обирає зі списку, вказаного в Інтернет-крамниці або уточнює при підтвердженні Замовлення в телефонному режимі).

5.2. Вартість доставки Товарів здійснюється за тарифами служб доставки, які безпосередньо здійснюють доставку Товару. Вся інформація щодо доставки Товарів уточняється Покупцем під час підтвердження Замовлення. Продавець не несе відповідальність за строк доставки Товару, якщо вона здійснються третіми особами.

5.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язується перевірити Товар на наявність пошкоджень та у випадку виявлення недоліків, зобов’язується на місці пред’явити претензії. Продавець не несе відповідальність за дії служб доставки, що забезпечують доставку товару Покупцям.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Здійснивши Замовлення, Покупець підтверджує, що він ознайомлений із Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року (далі — Перелік). Товар належної якості не підлягає поверненню, якщо він зазначений в Переліку.

6.2. Покупець несе відповідальність за достовірність та актуальність зазначених ним даних при оформленні Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне або неправильне зазначення даних призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірно вказаною адресою або видачу Товару третій особі, всі пов'язані з цим витрати покладаються на Покупця.

6.3. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань по Публічному Договору у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця, адресу доставки, тощо.

6.4. Продавець зобов’язується докласти зусиль для для забезпечення належного функціонування Інтернет-крамниці, однак не відповідає за збої, як трапляються в роботі Сайту у зв’язку із діями третіх осіб або форс-мажором.

7. ІНШЕ

7.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті або оформлюючи Замовлення на Сайті, Покупець надає Продавцеві добровільну згоду на збирання, обробку, накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності) своїх персональних даних з метою виконання Публічного договору, без обмеження строку дії такої згоди.

7.2. Зареєструвавшись в Інтернет-крамниці Покупець надає свою згоду на отримання спеціальних пропозицій, інформаційних повідомлень, оголошень, рекламних матеріалів будь-якого змісту, в тому числі про акції, спеціальні пропозиції, тощо. У разі, якщо Покупець не бажає отримувати вищезазначених повідомлень від Продавця, Покупець має право звернутися до Продавця із відповідною заявою, надіславши її на поштову або електронну адресу.

7.3. Цей договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення в Інтернет-крамниці і діє до виконання всіх умов Публічного договору.